Termeni și condiții 

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

Magazinul www.sportvirus.ro este operat de catre SC TRAVEL SPORT SRL, cu sediul in Sibiu, Vasile Parvan nr. 2, 550271, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J32/505/1997, avand codul de indentificare fiscala RO9880588 si un capital social in valoare de 185.000 ron.

SC TRAVEL SPORT SRL a lansat site-ul www.sportvirus.ro pentru a-şi informa intr-un mod cât mai facil clienţii.

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat „Condiţiile Generale”, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu firma SC TRAVEL SPORT SRL, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra imaginilor

SC TRAVEL SPORT SRL este operatorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SC TRAVEL SPORT SRL sau a unor terţi care au autorizat SC TRAVEL SPORT SRL să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale imaginilor si informatiilor de pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor imagini ale produselor si informatiilor care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia scrisa a firmei SC TRAVEL SPORT SRL, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuala puteti folosi adresa de mail office@sportvirus.ro.

Drepturi de marcă

Numele Sport Virus, logo-ul Sport Virus, este marca utilizata in mod exclusiv de către SC TRAVEL SPORT SRL. Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de SC TRAVEL SPORT SRL, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse/furnizate sau utilizate de firma SC TRAVEL SPORT SRL. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie din partea firmei SC TRAVEL SPORT SRL sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Informaţii despre produse şi servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse pe care SC TRAVEL SPORT SRL, le distribuie în România.

Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea firmei SC TRAVEL SPORT SRL.

SC TRAVEL SPORT SRL îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe Internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile produselor, la modelele prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea firmei SC TRAVEL SPORT SRL, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

SC TRAVEL SPORT SRL este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente colectii lansate.

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.sportvirus.ro necesită o autorizaţie prealabilă în scris din partea firmei SC TRAVEL SPORT SRL. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să ne contactaţi pe adresa de e-mail office@sportvirus.ro. SC TRAVEL SPORT SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.sportvirus.ro şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, firma SC TRAVEL SPORT SRL, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, sau angajatii societatii, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de firma SC TRAVEL SPORT SRL, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni. Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

Drept aplicabil

Prezentele „Condiţii Generale”, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor „Condiţii Generale” sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba „Condiţiilor Generale” şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Garantia legala de conformitate

Conform Legii nr. 449/2003, articolele 5-14 si OUG 34/2014 articolul 4 - pct. 1 lit. e vanzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;

d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs,

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată. In primele 6 luni de la cumpărare, consumatorul nu trebuie să dovedească neconformitatea, se consideră că aceasta a existat la data cumpărării. Pentru perioada de la 6 luni la 2 ani, lipsa conformităţii va trebui dovedită de consumator. Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Conditii de returnare a produselor achiziționate online

Consumatorii au dreptul să returneze produsele achiziționate pe www.sportvirus.ro în termen de 14 zile calendaristice, fără să fie necesară justificarea deciziei de returnare.

Produsele pot fi returnate:

 • în magazinele Sport Virus din Brașov și Sibiu
 • prin plasarea cererii de retur în rubrica Detalii comenzi si cereri retur din secțiunea Contul Meu
 • prin expedierea unui email către office@sportvirus.ro când comanda inițială a fost plasată fără cont. 

Termenul de 14 zile calendaristice se calculează de la data livrarii produsului achizitionat de pe www.sportvirus.ro.

Condițiile referitoare la produsul returnat

Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare în care a fost cumparat sau livrat; nu trebuie să prezinte urme de uzură iar etichetele trebuie să fie intacte. În caz contrar, Sport VIrus își rezervă dreptul de a nu accepta returul.

In cât timp vă vom restitui suma aferentă returului?

Rambursarea sumelor pentru returul online se va face în cel mult 14 zile de la data la care Sport Virus intra în posesia produsului returnat.

Produse care nu se pot returna:

 • produsele de lenjerie intima (boxeri)
 • produsele cu urme de utilizare
 • produsele care au lipsă piese și accesorii care au fost livrate cu acestea
 • produsele fără etichete originale.

Conditii de returnare a produselor achiziționate în magazinele fizice

Consumatorii au dreptul să returneze produsele achiziționate în magazinele fizice Sport Virus în termen de 14 zile calendaristice de la data achiziției. Sport Virus oferă consumatorilor opțiunea înlocuirii produselor achiziționate cu alte produse echivalente.

Spre deosebire de achizițiile online, returnarea produselor achiziționate din magazinele fizice, nu presupune obligativitatea rambursării contravalorii produselor achiziționate. 

Termenul de 14 zile calendaristice se calculează de la data cumpararii produsului iar consumatorii trebuie sa prezinte dovada achiziționării produsului (bon fiscal sau factura).

Produse care nu se pot returna:

 • produsele de lenjerie intima (boxeri)
 • produsele cu urme de utilizare
 • produsele care au lipsă piese și accesorii care au fost livrate cu acestea
 • produsele fără etichete originale.

Conciliere si rezolvarea reclamatiilor

Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuita cu Gina Badea sau Mirela Stanciu, email: office@sportvirus.ro.

Termenul de raspuns la emailuri este de maxim 7 zile calendaristice.

Actualizarea condiţiilor generale si a termenilor si conditiilor

SC TRAVEL SPORT SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi termenii si conditiile, si conditiile generale ale site-ului. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica „Condiţiile Generale” in vigoare.